Tham gia Na99 Top App

LỊCH THI ĐẤU VDQG Trung Quốc MỚI NHẤT HÔM NAY

Vòng đấu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 • Ngày 25/06/2024
 • 18:35 25/06
  Nantong Zhiyun
  vs
  Tianjin Jinmen Tiger
 • 19:00 25/06
  Wuhan Three Towns
  vs
  Shanghai Port
 • 18:00 25/06
  Henan Songshan Longmen
  vs
  Qingdao Youth Island
 • 18:35 25/06
  Sichuan Jiuniu
  vs
  Zhejiang
 • Ngày 26/06/2024
 • 18:00 26/06
  Shanghai Shenhua
  vs
  Meizhou Hakka
 • 18:35 26/06
  Changchun Yatai
  vs
  Shandong Taishan
 • 19:00 26/06
  Beijing Guoan
  vs
  Cangzhou Mighty Lions
 • 18:35 26/06
  Qingdao Jonoon
  vs
  Chengdu Rongcheng
 • Ngày 29/06/2024
 • 18:00 29/06
  Wuhan Three Towns
  vs
  Nantong Zhiyun
 • 18:35 29/06
  Shanghai Port
  vs
  Zhejiang
 • 18:35 29/06
  Tianjin Jinmen Tiger
  vs
  Sichuan Jiuniu
 • Ngày 30/06/2024
 • 18:35 30/06
  Chengdu Rongcheng
  vs
  Cangzhou Mighty Lions
 • 18:35 30/06
  Meizhou Hakka
  vs
  Henan Songshan Longmen
 • 19:00 30/06
  Beijing Guoan
  vs
  Shandong Taishan
 • 17:00 30/06
  Qingdao Youth Island
  vs
  Shanghai Shenhua
 • 18:35 30/06
  Changchun Yatai
  vs
  Qingdao Jonoon
 • Ngày 05/07/2024
 • 18:35 05/07
  Henan Songshan Longmen
  vs
  Shanghai Port
 • Ngày 06/07/2024
 • 18:00 06/07
  Tianjin Jinmen Tiger
  vs
  Changchun Yatai
 • 18:35 06/07
  Shanghai Shenhua
  vs
  Shandong Taishan
 • 19:00 06/07
  Cangzhou Mighty Lions
  vs
  Sichuan Jiuniu
 • Ngày 07/07/2024
 • 18:00 07/07
  Nantong Zhiyun
  vs
  Chengdu Rongcheng
 • 18:35 07/07
  Beijing Guoan
  vs
  Wuhan Three Towns
 • 19:00 07/07
  Zhejiang
  vs
  Meizhou Hakka
 • 18:35 07/07
  Qingdao Jonoon
  vs
  Qingdao Youth Island
 • Ngày 12/07/2024
 • 18:35 12/07
  Shanghai Port
  vs
  Beijing Guoan
 • 18:35 12/07
  Cangzhou Mighty Lions
  vs
  Wuhan Three Towns
 • 19:00 12/07
  Chengdu Rongcheng
  vs
  Tianjin Jinmen Tiger
 • 18:00 12/07
  Qingdao Youth Island
  vs
  Zhejiang
 • Ngày 13/07/2024
 • 18:35 13/07
  Meizhou Hakka
  vs
  Nantong Zhiyun
 • 19:00 13/07
  Shanghai Shenhua
  vs
  Changchun Yatai
 • 18:35 13/07
  Shandong Taishan
  vs
  Qingdao Jonoon
 • 19:00 13/07
  Sichuan Jiuniu
  vs
  Henan Songshan Longmen
 • Ngày 26/07/2024
 • 18:35 26/07
  Shanghai Port
  vs
  Nantong Zhiyun
 • 19:00 26/07
  Sichuan Jiuniu
  vs
  Beijing Guoan
 • Ngày 27/07/2024
 • 18:00 27/07
  Changchun Yatai
  vs
  Cangzhou Mighty Lions
 • 18:35 27/07
  Tianjin Jinmen Tiger
  vs
  Qingdao Youth Island
 • Ngày 28/07/2024
 • 18:35 28/07
  Zhejiang
  vs
  Chengdu Rongcheng
 • 19:00 28/07
  Henan Songshan Longmen
  vs
  Shandong Taishan
 • 18:35 28/07
  Qingdao Jonoon
  vs
  Meizhou Hakka
 • Ngày 29/07/2024
 • 18:35 29/07
  Wuhan Three Towns
  vs
  Shanghai Shenhua
 • Ngày 02/08/2024
 • 18:35 02/08
  Qingdao Youth Island
  vs
  Cangzhou Mighty Lions
 • Ngày 03/08/2024
 • 18:35 03/08
  Shandong Taishan
  vs
  Shanghai Port
 • 18:35 03/08
  Meizhou Hakka
  vs
  Tianjin Jinmen Tiger
 • 19:00 03/08
  Chengdu Rongcheng
  vs
  Changchun Yatai
 • 18:00 03/08
  Zhejiang
  vs
  Qingdao Jonoon
 • 19:00 03/08
  Wuhan Three Towns
  vs
  Sichuan Jiuniu
 • Ngày 04/08/2024
 • 18:35 04/08
  Beijing Guoan
  vs
  Shanghai Shenhua
 • 19:00 04/08
  Nantong Zhiyun
  vs
  Henan Songshan Longmen
 • Ngày 09/08/2024
 • 18:35 09/08
  Cangzhou Mighty Lions
  vs
  Shandong Taishan
 • 18:35 09/08
  Sichuan Jiuniu
  vs
  Chengdu Rongcheng
 • Ngày 10/08/2024
 • 18:35 10/08
  Changchun Yatai
  vs
  Wuhan Three Towns
 • 19:00 10/08
  Shanghai Port
  vs
  Meizhou Hakka
 • 19:00 10/08
  Shanghai Shenhua
  vs
  Nantong Zhiyun
 • 18:00 10/08
  Qingdao Jonoon
  vs
  Henan Songshan Longmen
 • Ngày 11/08/2024
 • 19:00 11/08
  Tianjin Jinmen Tiger
  vs
  Zhejiang
 • 18:35 11/08
  Qingdao Youth Island
  vs
  Beijing Guoan
 • Ngày 16/08/2024
 • 18:00 16/08
  Henan Songshan Longmen
  vs
  Cangzhou Mighty Lions
 • 18:35 16/08
  Tianjin Jinmen Tiger
  vs
  Wuhan Three Towns
 • 19:00 16/08
  Beijing Guoan
  vs
  Zhejiang
 • 19:00 16/08
  Nantong Zhiyun
  vs
  Qingdao Youth Island
 • Ngày 17/08/2024
 • 18:35 17/08
  Shanghai Shenhua
  vs
  Shanghai Port
 • 18:35 17/08
  Meizhou Hakka
  vs
  Changchun Yatai
 • 19:00 17/08
  Shandong Taishan
  vs
  Chengdu Rongcheng
 • 18:00 17/08
  Qingdao Jonoon
  vs
  Sichuan Jiuniu
 • Ngày 24/08/2024
 • 18:00 24/08
  Cangzhou Mighty Lions
  vs
  Shanghai Shenhua
 • 18:35 24/08
  Henan Songshan Longmen
  vs
  Zhejiang
 • 19:00 24/08
  Nantong Zhiyun
  vs
  Shandong Taishan
 • 18:35 24/08
  Sichuan Jiuniu
  vs
  Changchun Yatai
 • Ngày 25/08/2024
 • 18:35 25/08
  Beijing Guoan
  vs
  Tianjin Jinmen Tiger
 • 19:00 25/08
  Wuhan Three Towns
  vs
  Chengdu Rongcheng
 • 18:00 25/08
  Qingdao Youth Island
  vs
  Meizhou Hakka
 • 18:35 25/08
  Shanghai Port
  vs
  Qingdao Jonoon
 • Ngày 13/09/2024
 • 18:35 13/09
  Zhejiang
  vs
  Shanghai Shenhua
 • 18:00 13/09
  Shanghai Port
  vs
  Sichuan Jiuniu
 • 19:00 13/09
  Shandong Taishan
  vs
  Qingdao Youth Island
 • Ngày 14/09/2024
 • 18:35 14/09
  Chengdu Rongcheng
  vs
  Beijing Guoan
 • 18:35 14/09
  Tianjin Jinmen Tiger
  vs
  Henan Songshan Longmen
 • 19:00 14/09
  Cangzhou Mighty Lions
  vs
  Meizhou Hakka
 • Ngày 15/09/2024
 • 18:35 15/09
  Changchun Yatai
  vs
  Nantong Zhiyun
 • 19:00 15/09
  Qingdao Jonoon
  vs
  Wuhan Three Towns
 • Ngày 20/09/2024
 • 18:35 20/09
  Meizhou Hakka
  vs
  Beijing Guoan
 • Ngày 21/09/2024
 • 17:00 21/09
  Changchun Yatai
  vs
  Shanghai Port
 • 18:35 21/09
  Shandong Taishan
  vs
  Wuhan Three Towns
 • 18:35 21/09
  Henan Songshan Longmen
  vs
  Chengdu Rongcheng
 • 19:00 21/09
  Shanghai Shenhua
  vs
  Tianjin Jinmen Tiger
 • Ngày 22/09/2024
 • 19:00 22/09
  Zhejiang
  vs
  Cangzhou Mighty Lions
 • 18:00 22/09
  Nantong Zhiyun
  vs
  Qingdao Jonoon
 • 18:00 22/09
  Qingdao Youth Island
  vs
  Sichuan Jiuniu
 • Ngày 28/09/2024
 • 18:35 28/09
  Beijing Guoan
  vs
  Changchun Yatai
 • 18:35 28/09
  Nantong Zhiyun
  vs
  Zhejiang
 • 14:30 28/09
  Qingdao Jonoon
  vs
  Shanghai Shenhua
 • 17:00 28/09
  Shanghai Port
  vs
  Qingdao Youth Island
 • 19:00 28/09
  Sichuan Jiuniu
  vs
  Shandong Taishan
 • Ngày 29/09/2024
 • 18:35 29/09
  Chengdu Rongcheng
  vs
  Meizhou Hakka
 • 18:35 29/09
  Tianjin Jinmen Tiger
  vs
  Cangzhou Mighty Lions
 • 19:00 29/09
  Wuhan Three Towns
  vs
  Henan Songshan Longmen
 • Ngày 18/10/2024
 • 18:35 18/10
  Wuhan Three Towns
  vs
  Zhejiang
 • 18:35 18/10
  Shandong Taishan
  vs
  Tianjin Jinmen Tiger
 • 18:35 18/10
  Shanghai Shenhua
  vs
  Henan Songshan Longmen
 • 19:00 18/10
  Chengdu Rongcheng
  vs
  Shanghai Port
 • Ngày 19/10/2024
 • 14:30 19/10
  Changchun Yatai
  vs
  Qingdao Youth Island
 • 18:35 19/10
  Beijing Guoan
  vs
  Qingdao Jonoon
 • Ngày 20/10/2024
 • 17:00 20/10
  Cangzhou Mighty Lions
  vs
  Nantong Zhiyun
 • 18:35 20/10
  Sichuan Jiuniu
  vs
  Meizhou Hakka
 • Ngày 27/10/2024
 • 14:30 27/10
  Cangzhou Mighty Lions
  vs
  Shanghai Port
 • 14:30 27/10
  Zhejiang
  vs
  Shandong Taishan
 • 14:30 27/10
  Meizhou Hakka
  vs
  Wuhan Three Towns
 • 14:30 27/10
  Nantong Zhiyun
  vs
  Beijing Guoan
 • 14:30 27/10
  Henan Songshan Longmen
  vs
  Changchun Yatai
 • 14:30 27/10
  Shanghai Shenhua
  vs
  Sichuan Jiuniu
 • 14:30 27/10
  Qingdao Youth Island
  vs
  Chengdu Rongcheng
 • 14:30 27/10
  Tianjin Jinmen Tiger
  vs
  Qingdao Jonoon
 • Ngày 02/11/2024
 • 14:30 02/11
  Shanghai Port
  vs
  Tianjin Jinmen Tiger
 • 14:30 02/11
  Shandong Taishan
  vs
  Meizhou Hakka
 • 14:30 02/11
  Chengdu Rongcheng
  vs
  Shanghai Shenhua
 • 14:30 02/11
  Beijing Guoan
  vs
  Henan Songshan Longmen
 • 14:30 02/11
  Changchun Yatai
  vs
  Zhejiang
 • 14:30 02/11
  Wuhan Three Towns
  vs
  Qingdao Youth Island
 • 14:30 02/11
  Qingdao Jonoon
  vs
  Cangzhou Mighty Lions
 • 14:30 02/11
  Sichuan Jiuniu
  vs
  Nantong Zhiyun

Hiện tại để xem được lịch thi đấu bóng đá khá là đơn giản. Chỉ cần bạn truy cập vào 1 trang web bóng đá trực tuyến là có thể xem được. Trong đó Chảo Lửa TV là website được nhiều người lựa chọn nhất. Bởi tại đây bạn có thể xem được lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, lịch bóng đá hôm nay, lịch thi đấu c1,… cực kỳ đầy đủ, đơn giản và chính xác.

Cập nhật lịch thi đấu nhanh nhất

Không phải tự dưng mà Chảo Lửa TV được đánh giá là website cập nhập lịch bóng đá trực tuyến hàng đầu hiện nay. Mà tại trang web này, bạn có thể xem được lịch ở tất cả các giải đấu hàng đầu trên thế giới cũng như các giải đấu trong nước và giải đấu mà đội tuyển Việt Nam tham gia.

Đương nhiên bạn sẽ xem được lịch thi đấu hoàn toàn miễn phí khi truy cập vào trang web này. Cách xem cũng cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Thông tin trong lịch thi đấu cũng hết sức đầy đủ, giúp bạn có thể tìm được thông tin mình cần nhanh nhất.

Ngoài việc cập nhập lịch bóng đá hôm nay nhanh và chuẩn xác. Thì ChaoLua Live còn cho bạn biết kết quả bóng đá, tin tức bóng đá, bảng xếp hạng hay xem bóng đá trực tiếp với chất lượng cao. Cho nên nếu bạn muốn biết lịch của 1 giải đấu hay đội bóng mình thích. Thì ChaoLua Link chính là website mà bạn cần phải truy cập.

Chảo Lửa TV nơi cập nhập lịch thi đấu bóng đá trên TV hàng đầu

Tại trang web này, ngoài việc được xem lịch bóng đá hôm nay ở tất cả các giải đấu. Thì mọi người còn có thể xem được lịch bóng đá được phát sóng trên TV. Cụ thể tất cả kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam như VTV3, VTV3 HD, VTV6, VTV6 HD hay K+. Cũng được Chao Lua Live cập nhập đầy đủ cho bạn tham khảo. Để mọi người có thể tham khảo, nếu muốn xem các trận đấu bóng đá trên TV.

Trong lịch bóng đá trên TV, thì toàn bộ những thông tin quan trọng như thời gian phát sóng trận đấu, sân thi đấu, BLV bình luận,… cũng được cập nhập đầy đủ và chi tiết cho bạn xem.

Lịch bóng đá được tường thuật trên Chao Lua TV

Khi truy cập vào trang web trực tiếp bóng đá Chảo Lửa TV, bạn còn được xem lịch thi đấu bóng đá của các trận đấu được phát sóng tại đây. Cụ thể tất cả các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu này đều được cập nhập đầy đủ.

Đương nhiên thời gian cập nhập cũng khá là sớm, để bạn có thể biết được Chảo Lửa TV sẽ phát sóng những trận đấu nào. Những trận đấu đó sẽ diễn ra vào lúc nào, giúp bạn có thể thu xếp thời gian và xem trận đấu mình thích một cách tốt nhất.

Nơi cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh hàng đầu

Hiện tại Ngoại Hạng Anh chính là giải đấu bóng đá được yêu thích nhất hiện nay. Bởi số lượng người theo dõi giải đấu này cực kỳ lớn tại Việt Nam. Chính vì thế, lịch thi đấu bóng đá giải Ngoại Hạng Anh cũng được Chảo Lửa TV cập nhập đầy đủ.

Mỗi tuần, giải Ngoại Hạng Anh sẽ diễn ra 10 trận đấu bóng đá. Và toàn bộ 10 trận đấu này đều được cập nhập đầy đủ tại Chảo Lửa TV. Chính vì thế, nếu như bạn muốn xem lịch giải Ngoại Hạng Anh nhanh, đầy đủ và chính xác nhất. Thì đây chính là trang web mà bạn phải truy cập vào ngay lập tức.

Lịch thi đấu C1 hàng đầu

Ngoài giải Ngoại Hạng Anh, Chao Lua Live còn cập nhập lịch thi đấu Champion League khá là chi tiết và đủ. Bởi Cup C1 cũng là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu hiện nay. Chính vì thế Chao Lua TV cũng cập nhập sớm với đầy đủ thông tin cho mọi người biết.

Lịch bóng đá của các đội bóng được yêu thích nhất

Ngoài việc cập nhập các giải đấu bóng đá lớn, trang web này còn cập nhập lịch của các đội bóng được yêu thích nhất hiện nay. Cụ thể những đội bóng như Barcelona, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid,… đều được cập nhập lịch thi đấu đầy đủ và chuẩn xác. Thêm nữa tất cả các giải đấu mà những CLB này tham gia đều được cập nhập lịch. Cho nên bạn sẽ biết chính xác các đội bóng này sẽ thi đấu vào lúc nào, với đối thủ nào và tại giải đấu nào.

Lịch bóng đá hôm nay và ngày mai hàng đầu

Ngoài việc cập nhập lịch thi đấu bóng đá của các giải đấu hàng đầu hay những đội bóng được yêu thích nhất. Chảo Lửa TV còn cập nhập lịch thi đấu của tất cả các trận đấu diễn ra vào ngày hôm nay lần ngày mai. Giúp bạn có thể biết được ngày hôm nay hay ngày mai có trận đấu nào hấp dẫn được diễn ra hay không.

Thời gian cập nhập lịch bóng đá diễn ra vào ngày hôm nay hay ngày mai cũng khá là sớm. Cụ thể là trước khi trận đấu diễn ra khoảng 1 ngày. Để bạn có thể biết sớm và sắp xếp thời gian xem các trận đấu hay một cách dễ dàng.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hàng đầu

Ngoài những giải đấu lớn, các đội bóng hàng đầu thì tại đây bạn còn có thể xem được lịch bóng đá của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể như sau:

 • Toàn bộ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tham gia đều được cập nhập lịch chi tiết. Bởi Chảo Lửa TV đang cập nhập toàn bộ  các giải đấu mà đội tuyển Việt Nam tham gia
 • Lịch của đội tuyển Việt Nam luôn được cập nhập trước khi trận đấu diễn ra trước 3 ngày, để bạn có thể xem sớm nhất
 • Trong lịch bóng đá của đội tuyển Việt Nam cũng đầy đủ các thông tin mà mọi người cần để theo dõi trận đấu
 • Đặc biệt những thông tin trước trận đấu của đội tuyển Việt Nam cũng được cập nhập đầy đủ cho mọi người tham khảo.

Tại sao bạn nên xem lịch thi đấu bóng đá tại ChaoLua TV

Nếu bạn đang muốn biết hôm nay, ngày hay diễn ra các trận đấu bóng đá nào. Hay là muốn biết giải đấu, đội bóng mình thích sẽ thi đấu vào lúc nào. Thì Chảo Lửa TV chính là trang web mà bạn nhất định phải truy cập vào ngay lập tức. Bởi vì những lý do sau:

 • Cập nhập lịch bóng đá đa dạng: Tại trang web này, bạn có thể xem được lịch thi đấu của toàn bộ các trận đấu diễn trên TV, các trận đấu được phát sóng trực tiếp tại đây hay là các trận đấu diễn ra vào ngày hôm nay và ngày mai. Thêm vào đó lịch thi đấu ngoại hạng anh, lịch thi đấu c1, lịch thi đấu mu,.. đều được cập nhập đầy đủ.
 • Thời gian cập nhập sớm: Chảo Lửa Live được biết đến như là trang web cập nhập lịch bóng đá trực tuyến khá là sớm. Cụ thể trang web này luôn luôn cập nhập lịch trước khi trận đấu diễn ra 1 ngày. Để mọi người có thể xem trước và thu xếp thời gian xem một cách hợp lý nhất.
 • Thông tin đầy đủ: Khi xem lịch bóng đá hôm nay tại đây, bạn còn biết được toàn bộ các thông tin mà mình cần. Từ thời gian trận đấu bắt đầu, sân tổ chức trận đấu, trọng tài bắt chính, các thông tin liên quan,…
 • Thông tin trước trận đấu được cập nhập đầy đủ: Ngoài ra toàn bộ các thông tin của hai đội trước trận đầu như đội hình dự kiến ra sân, phong độ hiện tại, lịch sử đối đầu, thực lực trước trận đấu,… đều được cập nhập đầy đủ cho bạn tham khảo thêm.

Hướng dẫn cách xem lịch thi đấu bóng đá trực tuyến tại ChaoLua TV

Để có thể tìm và xem được lịch thi đấu bóng đá trực tuyến tại Chảo Lửa TV cũng khá là đơn giản. Chỉ cần bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Đầu tiên bạn sẽ tiến hành truy cập vào website ChaoLua.TV, có thể truy cập trực tiếp hoặc tìm trên Google

Bước 2: Sau đó bạn sẽ tìm lên Menu của trang web rồi nhấn vào mục Lịch Thi Đấu

Bước 3: Tại múc này, bạn sẽ thấy Chao Lua TV chia ra thành nhiều mục nhỏ hơn, ví dụ như lịch bóng đá của các giải đấu, lịch thi đấu diễn ra vào ngày hôm nay, ngày mai,.. Cho nên bạn chỉ cần chọn vào mục mà bạn cần

Bước 4: Cuối cùng để biết thông tin chi tiết, bạn chỉ cần chọn vào trận đấu mà bạn muốn xem lịch là được.

Chỉ cần làm đúng như hướng dẫn ở trên, bạn có thể tìm được lịch thi đấu của bất kỳ giải đấu, đội bóng nào mà bạn thích nhanh nhất.

Nếu như muốn biết lịch thi đấu bóng đá trực tuyến, lịch thi đấu ngoại hạng anh, lịch bóng đá hôm nay,.. nhanh, đầy đủ và chính xác nhất truy cập ngay kênh trực tiếp bóng đá ChaoLua TV. Đảm bảo rằng khi truy cập vào đây, bạn sẽ tìm ra thông tin mình cần cực kỳ dễ dàng.