Tham gia Na99 Top App

video Highlight : Kaiserlautern 0 - 1 Leverkusen (Chung kết Cúp quốc gia Đức)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!